top of page

SKY AT NIGHT Gundebri - Sky
 
 
Informacje:
Ojciec: LANDMASTER SHOW NO MERCY

Matka: TABLEROCK SHEEZA RIPPER
Data urodzenia: 12-07-2022
Wysokość: 48 cm
Waga: 20 kg

Tytuły:
Międzynarodowy Champion Piękności Młodzieży
Champion Polski
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Młodzieżowy Champion Węgier
Młodzieżowy Zwycięzca Polski Sopot 2023


Zdrowie:
BAER bilateral hearing 

Scissor bite
prcd-PRA N/N
rcd4-PRA N/N
PLL N/N
DM N/N
NCL5 N/NNCL adult onset N/N
Cystynuria N/N

Egzaminy:
Natural Hearding Aptitude Test (FCI NHAT) - ocena dobra

Pedigree
bottom of page